regulamin sklep online Love Me Green

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (obowiązują od 25.V. 2018)

§ 1 Zakres obowiązywania, informacje o kliencie

 

Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują stosunek umowny pomiędzy EVOLVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a użytkownikami, którzy kupują określone produkty w naszym sklepie internetowym znajdującym się pod adresem htpp://love-me-green.pl. Językiem  kontraktowym jest język polski.

 

§ 2 Zawarcie umowy

 

(1)     Oferty przedstawiane w naszym sklepie internetowym htpp://love-me-green.pl są dla Państwa ofertami wiążącymi w celu dokonania zakupu towarów.

 

(2)     Możecie Państwo umieścić w swoim koszyku na zakupy jeden lub więcej towarów. W trakcie procesu zamawiania proszę podać swoje dane i życzenia dotyczące  sposobu zapłaty. Dopiero po kliknięciu na klawisz zamówienia, zatwierdzacie Państwo niniejszą ofertę przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży.

 

§ 3 Informacje dla Klientów: Zapisywanie Państwa danych 
podanych w procesie zamawiania

 

Państwa zamówienie wraz ze szczegółowymi danymi koniecznymi do zawarcia umowy (np. rodzaj produktu, cena itp.) zostają przez nas zapisane za pomocą mechanizmów znajdujących się na stronie. Jednak nie macie Państwo dostępu za pośrednictwem Internetu do Państwa poprzednich zamówień. Przesyłamy Państwu Ogólne warunki handlowe, które możecie Państwo pobrać z naszej strony internetowej. Jeśli chcecie Państwo zachować dla siebie opis produktu z naszej strony sklepu, wówczas możecie Państwo do czasu dokonania zamówienia wykonać np. Screenshot (zrzut z ekranu) lub alternatywnie: wydrukować całą

stronę.

 

§ 4 Informacje dla Klientów: Wskazówka korygująca

 

Możecie Państwo w każdej chwili klawiszem Delete skorygować wprowadzenie danych przed złożeniem zamówienia. Poinformujemy Państwa w trakcie procesu dokonywania zamówienia o dalszych możliwościach korygowania. Możecie Państwo również w każdej chwili zakończyć proces składania zamówienia poprzez zamkniecie okna przeglądarki.

 

§ 5 Informacje dla Klientów: Kodeks postępowania

 

Podlegamy następującemu kodeksowi postępowania: https://www.shopinfo.net/zertifizierte-shops/zertifikat/index.html?memberkey=EHI&shopurl=www.love-me-green.de

 

§ 6 Ustawowe uprawnienia gwarancyjne

 

Nasze towary są objęte ustawowymi uprawnieniami gwarancyjnymi.

 

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

 

Wykluczamy odpowiedzialność z tytułu lekkiego zaniechania obowiązku, o ile te nie dotyczą obowiązków istotnych dla umowy, szkód wynikłych z utraty życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia, gwarancji lub żądań zgodnych z ustawą o odpowiedzialności za produkty wadliwe. 


To samo obowiązuje dla naruszenia obowiązków naszych podwykonawców lub naszych ustawowych przedstawicieli. Do obowiązków istotnych dla umowy należy w szczególności obowiązek przekazania Państwu danej rzeczy oraz zapewnienie własności danej rzeczy. Ponadto jesteśmy zobowiązaniu przekazać Państwu daną rzecz bez jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych.

 

Polityka bezpieczeństwa danych

 

Administratorem Państwa danych jest EVOLVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 20/67, 00-845 Warszawa, NIP: 1231271998.

 

EVOLVE Sp. z o.o. sp.k., jako Administrator danych ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, stosując przy tym odpowiednie środki ochrony przewidziane w treści Rozporządzenia nr 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).

 

§ 1 Dane osobowe

 

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, w sposób pośredni lub bezpośredni, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i podany przez Ciebie fizyczny adres w celu doręczenia Ci zakupów zrobionych na stronie internetowej https://love-me-green.pl/.

 

§ 2 Zakres przetwarzania danych

 

Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Jednocześnie wskazujemy, iż podanie danych jest dobrowolne i wymagalne jedynie w przypadku chęci dokonania określonego zakupu, lub otrzymywania od nas newsletter`a. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim:

 

1) Imię i nazwisko kupującego;

2) Miejsce odbioru zamówionego towaru (możliwie tożsame z miejscem zamieszkania);

3) Adres e-mail zamawiającego;

4) Numer telefonu zamawiającego.

 

§ 3 Pliki coockies

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies.

Pliki "cookies" oznaczają przede wszystkim pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych wykorzystywanych przez  użytkowników (np. komputer, telefon czy tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają jednocześnie wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Każdy użytkownik może odpowiednio kontrolować wykorzystywanie plików cookies, jak też określić zakres ich wykorzystywania w indywidualnych ustawieniach przeglądarki, za pośrednictwem której odwiedza poszczególne witryny internetowe.

 

§ 4 Charakter i cel wykorzystywania plików cookies

 

Pliki cookies wykorzystywane są przez witrynę znajdującą się pod adresem https://love-me-green.pl/ w celu zapewnienia możliwie największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej. Pliki te zawierają przede wszystkim małe dane tekstowe, zapisywane następnie w pamięci roboczej komputera, lub urządzenia przenośnego za pośrednictwem którego użytkownik odwiedza naszą witrynę.


Po zakończeniu pracy z przeglądarką (poprzez jej zamknięcie, bądź wyłączenie urządzenia), większość plików cookies zostaje skasowana, pozostałe długoterminowe pliki cookies pozostają zaś na Państwa urządzeniach i rozpoznają je podczas kolejnej wizyty. W ten sposób możemy Państwu zapewnić lepszy komfort korzystania z naszej witryny, zapisując informacje które zaciekawiły użytkownika podczas poprzedniej wizyty.

 

§ 5 Nasz newsletter

 

Każdy zainteresowany (bez konieczności zakładania konta) może wyrazić chęć na otrzymywanie od naszej firmy Newslettera, dotyczącego produktów marki Love-me-green (marketing bezpośredni produktów).

 

W przypadku zapisu na newsletter, po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa adres mailowy zostanie dodany do bazy adresów, na które wysyłana będzie treść jednakowa dla wszystkich zainteresowanych produktami marki Love-me-green.

 

Zainteresowany może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera od naszej firmy, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody. 

Oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie newslettera prosimy kierować na adres mailowy: PL@love-me-green.com, bądź pisemnie pod adres EVOLVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łucka 20/67, 00-845 Warszawa

 

§6 Przekazywanie danych osobowych

 

Administrator danych nie przekazuje otrzymanych danych osobowych do podmiotów trzecich. Otrzymane dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu dostarczonym przez użytkownika (otrzymywanie newslettera, bądź zakup określonych produktów marki Love-me-green).

 

Jednakże w niektórych przypadkach, w celu wykonania zawartej umowy, Administrator danych przekazuje je do zaufanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie, w celu dostawy określonych produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego. Przekazane dane osobowe zawierają:

 

1) imię i nazwisko zamawiającego;

2) podany adres do dostawy zamawiającego (możliwie tożsamy z adresem zamieszkania);

3) numer telefonu podany przez zamawiającego.

 

Administrator danych przed ich przekazaniem zawarł stosowne umowy powierzenia danych, jednocześnie sprawdzając system zabezpieczeń stosowany przez podmiot przetwarzający jak i politykę bezpieczeństwa informacji.

 

Jednocześnie zaznacza się, iż w celu realizacji określonych obowiązków, bądź interesów prawnych Administratora określone dane mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających. Zaznacza się, iż Administrator danych dokonuje rzetelnego wyboru takich podmiotów, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych.

 

§7 Realizacja praw podmiotów danych

Rozporządzenie nr 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) przyznaje Państwu szereg praw, które Administrator ma obowiązek respektować.

 

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie kategorie Twoich danych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres email PL@love-me-green.com lub skontaktuj się z nami za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Evolve spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa , ul. Łucka 20/67, 00-845 Warszawa,  my przekażemy Ci wszelkie niezbędne informacje najszybciej jak to możliwe.

 

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto zarejestrowane na naszej stronie https://love-me-green.pl/, możesz edytować je samodzielnie bez wysyłania jakiegokolwiek żądania. W innych przypadkach zachęcamy do kontaktu pod wskazany adres e-mail: PL@love-me-green.com

 

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności
  • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
  • jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych, wynikających z przepisów prawa.

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: PL@love-me-green.com

  

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

 

Pouczenie o odstąpieniu

Pouczenie o odstąpieniu

Prawo do odstąpienia

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona
przez Państwo osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięła w posiadanie towary.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musicie Państwo poinformować nas (EVOLVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

ul. Łucka 20/67

00-845 Warszawa

PL@Love-Me-Green.com,

o podjętej przez Państwa decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list, telefaks lub email). Możecie Państwo w tym celu użyć załączony przykładowy formularz odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, jeśli odeślecie Państwo do nas informację o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

Jeśli odstąpicie Państwo od umowy, jesteśmy zobowiązani do zapłacenia Państwu wszystkich rachunków, które od Państwa otrzymaliśmy, włącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że wybraliście Państwo inny sposób dostawy
niż zalecana przez nas korzystna dostawa standardowa) niezwłocznie w ciągu czternastu dni licząc od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o odstąpieniu przez Państwo od niniejszej umowy. W celu wykonania tej spłaty zastosujemy te same środki płatnicze, które zostały zastosowane  podczas pierwotnej transakcji, o ile nie został ustalony z Państwem inny sposób spłaty; w żadnym wypadku z tytułu tej spłaty nie zostaną Państwu naliczone opłaty. Możemy odmówić dokonania spłaty, do momentu zwrócenia przez Państwa towarów lub do momentu przedłożenia przez Państwa potwierdzenia, że odesłaliście Państwo towary, zależnie od tego, które działanie będzie działaniem wcześniejszym. Są Państwo zobowiązani do natychmiastowego odesłania towarów lub ich przekazania do centrum logistyki EVOLVE adres: Evolve spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łucka 20/67, 00-845 Warszawa, w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni licząc od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli odeślecie Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do oceny charakteru i sposobu działania towarów.

  

Przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie dla umów – na dostarczenie opakowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu,
gdy ich opieczętowanie zostało usunięte po dokonaniu dostawy.

Wzór – Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać go do nas na adres:

EVOVLE sp. z o.o. sp.k.

ul.Łucka 20/67

00-845 Warszawa

E-Mail:PL@Love-Me-Green.com

 

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej ze mną/z nami (*) umowy o zakupie następujących towarów (*) / wykonaniu następujących usług (*)

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Zamówiono dnia ___________________ (*)/otrzymano dnia _______________________(*)

 

Nazwisko Użytkownika/Użytkowników ______________________________________

Podpis Użytkownika/Użytkowników

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________                  _____________________________________________________

Data                            Podpis Użytkownika/Użytkowników

(tylko w przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej)Prosimy o odesłanie produktów na adres:

„Love Me Green” – ZWROT

OMNIPACK Sp. z o.o.

UL. SZCZECIŃSKA 49

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Rampa 48 

 

Love me green pl@love-me-green.com https://love-me-green.pl/skin/frontend/lovemegreen/default/images/lmglogo.png