x
 • Reload captcha


 • Pamiętaj, że wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie odwołana, co poskutkuje wyłączeniem Twojej osoby od otrzymywania newslettera od naszej firmy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Nie dziękuje, nie chce się zapisywać

  regulamin sklep online Love Me Green

  OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (obowiązują od 25.XII. 2014)

  § 1 Zakres obowiązywania, informacje o kliencie

  Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują stosunek umowny pomiędzy EVOLVE sp. z o.o. sp.k. a użytkownikami, którzy kupują w naszym sklepie internetowym htpp://love-me-green.pl towary. Językiem kontraktowym jest język polski.

  § 2 Zawarcie umowy

  (1)     Oferty przedstawianena w naszym sklepie inernetowym htpp://love-me-green.pl są dla Państwa ofertami wiążącymi w celu dokonania zakupu towarów.

  (2)     Możecie Państwo umieścić w swoim koszyku na zakupy jeden lub więcej towarów. W trakcie procesu zamawiania proszę podać swoje dane i życzenia dotyczące  sposóbu zapłaty. Dopiero po kliknięciu na klawisz zamówienia, zatwierdzacie Państwo niniejszą ofertę przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży.

  § 3 Informacje dla Klientów: Zapisywanie Państwa danych
  podanych w procesie zamawiania

  Państwa zamówienie wraz ze szczegółowymi danymi koniecznymi do zawarcia umowy (np. rodzaj produktu, cena itp.) zostaną przez nas zapisane. Jednak nie macie Państwo dostępu poprzez internet do Państwa poprzednich zamówień. Przesyłamy Państwu Ogólne warunki handlowe, możecie Państwo jednak w każdej chwili pobrać Ogólne warunki handlowe korzystając z naszej strony internetowej. Jeśli chcecie Państwo zachować dla siebie opis produktu z naszej strony sklepu, wówczas możecie Państwo do czasu dokonania zamówienia wykonać np. Screenshot (zrzut z ekranu) lub alternatywnie: wydrukować całą stronę.

  § 4 Informacje dla Klientów: Wskazówka korygująca

  Możecie Państwo w każdej chwili klawiszem Delete skorygować wprowadzenie danych
  przed złożeniem zamówienia. Poinformujemy Państwa w trakcie procesu dokonywania zamówienia o dalszych możliwościach korygowania. Możecie Państwo również w każdej chwili zakończyć proces składania zamówienia poprzez zamkniecie okna przeglądarki.

  § 5 Informacje dla Klientów: Kodeks postępowania

  Podlegamy następującemu kodeksowi postępowania: https://www.shopinfo.net/zertifizierte-shops/zertifikat/index.html?memberkey=EHI&shopurl=www.love-me-green.de

  § 6 Ustawowe uprawnienia gwarancyjne

  Nasze towary są objęte ustawowymi uprawnieniami gwarancyjnymi.

  § 7 Ograniczenie odpowiedzialności

  Wykluczamy odpowiedzialność z tytułu lekkiego zaniechania obowiązku, o ile te nie dotyczą obowiązków istotnych dla umowy, szkód wynikłych z utraty życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia, gwarancji lub żądań zgodnych z ustawą o odpowiedzialności za produkty wadliwe.
  To samo obowiązuje dla naruszenia obowiązków naszych podwykonawców lub naszych ustawowych przedstawicieli. Do obowiązków istotnych dla umowy należy w szczególności obowiązek przekazania Państwu danej rzeczy oraz zapewnienie własności danej rzeczy. Ponadto jesteśmy zobowiązaniu przekazać Państwu daną rzecz bez wad fizycznych i prawnych danej rzeczy.

  OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  § 1 Ogólne

  Państwa dane osobowe (np. tytuł, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu,  dane dt. konta bankowego, numer karty kredytowej) będą przez nas przetwarzane tylko zgodnie z ustaleniami niemieckiego prawa ochrony danych. Zaprezentowane poniżej przepisy informują Państwa o sposobie, zakresie oraz celu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych odnosi się do naszych stron internetowych. Jeśli zostaniecie Państwo poprzez linki znajdujące się na naszych stronach internetowych przekierowani na inne strony internetowe, proszę zasięgnąć informacji o sposobie posługiwania się Państwa danymi osobowymi.

  § 2 Dane inwentaryzacyjne

  (1)     Państwa dane osobowe, o ile są one konieczne do uzasadnienia, ukształtowania odpowiedniej treści lub dokonania zmian w stosunku umownym (dane inwentaryzacyjne) zostaną wykorzystane wyłącznie do zrealizowania przedmiotu umowy. Państwa imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu zostaną podane dostawcom towarów np. w celu doręczenia towarów.

  (2)     Państwa dane osobowe bez Państwa wyraźnej zgody lub podstaw prawnych nie zostaną przekazane osobom trzecim niezwiązanym z realizacją przedmiotu umowy. Po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy, Państwa dane osobowe zostaną zablokowane do dalszego zastosowania. Po upływie okresu zgodnego z prawem podatkowym i handlowym Państwa dane zostaną usunięte, o ile nie wyraziliście Państwo jednoznacznej zgody na ich dalsze wykorzystywanie.

  § 3 Analityka internetowa z Google Analytics

  Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analityki internetowej grupy Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. „Cookies", dane tekstowe, które są zapisywane
  na Państwa komputerze, i które umożliwiają przeprowadzenie analizy odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Pozyskane przez Cookies informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane.
  W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres internetowy IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron układu o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. Na zlecenie administratora danej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje, aby ocenić Państwa użytkowanie danej strony internetowej w celu zestawienia raportów o aktywności na stronie internetowej, oraz aby dostarczyć administratorowi strony internetowej informacji o kolejnych usługach powiązanych z wykorzystywaniem strony internetowej i internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę adres IP w ramach Google Analytics nie zostanie połączony
  z innymi danymi Google. Możecie Państwo zapobiec zapisywania Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku będziecie Państwo mogli w pełni wykorzystywać wszystkie funkcje danej strony internetowej.
  Poza tym możecie Państwo uniemożliwić Google przetwarzanie danych, które zostały pozyskane przez Cookies, a które są konieczne do korzystanie przez Państwa z danej strony internetowej (włącznie z Państwa numerem IP), wystarczy pod podanym poniżej linkiem ściągnąć i zainstalować dostępną wtyczkę przeglądarki Browser Plugin: tutaj.

  § 4 Informacje o Cookies

  (1)     Cookies instalujemy w celu zoptymalizowania naszej witryny internetowej. Chodzi tutaj
  o małe dane tekstowe, które są zapisywane w pamięci roboczej Państwa komputera.
  Po zamknięciu danej przeglądarki, Cookies ulegają ponownemu skasowaniu. Inne Cookies zostają na Państwa komputerze (długoterminowe Cookies) i rozpoznają go podczas kolejnej wizyty. W ten sposób możemy Państwu zapewnić lepszy dostęp do naszej strony.

  (2)     Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie Cookies poprzez wybranie w Państwa przeglądarce ustawień „Blokowanie Cookies”. Może to jednak skutkować ograniczeniem działania naszych ofert.

  § 5 Social Plugins z Facebooka

  Wykorzystujemy Social Plugins z facebook.com, prowadzony przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Te Plugins są rozpoznawane na Facebooku po logo
  lub dodatku "Facebook Social Plugin". Jeśli wywołają Państwo stronę z Plugin, poprzez Państwa przeglądarkę nastąpi połączenie z serwerem Facebooka. Państwa dane (np. Państwa numer IP, jakie strony Państwo oglądaliście) zostaną przesłane i zapisane, również wtedy, gdy nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie jesteście Państwo właśnie zalogowani na Facebooku. Jeśli np. naciśniecie Państwo przycisk „Podoba mi się” lub dodacie komentarz, wówczas odpowiednia informacja zostanie przekazana właśnie przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio
  do Facebooka i tam zapisana. Poza tym Facebook publikuje Państwa polubienia Państwa znajomym na Facebooku. Jeśli są Państwo zalogowaniu na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przyporządkować wywołanie naszej strony internetowej do Państwa konta na Facebooku. Facebook może wykorzystać te informacje w celach reklamy, badania rynku i tworzenia stron Facebooka według własnych potrzeb. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowe, zainteresowań oraz społecznościowe, np. aby przeanalizować Państwa użytkowanie naszej strony internetowej w odniesieniu do wyświetlanych Państwu ogłoszeń reklamowych.

  Szczegóły odnośnie sposobu obchodzenia się z Państwa danymi osobistymi przez Facebook,
  jak i przysługujące Państwu z tego tytułu prawa należy pobrać z polityki prywatności Facebooka. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkowywał do Państwa konta na Facebooku dane zebrane o Państwu poprzez nasze strony internetowe, musicie się Państwo przed odwiedzeniem naszej strony internetowej wylogować z Facebooka. Możecie Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie Plugins Facebooka również poprzez Add-Ons dla Państwa przeglądarki, np. poprzez "Facebook Blocker" (Facebook).

  § 6 Newsletter

  Podczas zalogowania się na Newsletter, Państwa adres mailowy zostanie wykorzystany do celów własnych strony internetowej, do momentu wylogowania się przez Państwo z Newsletter. Wylogowanie się jest możliwe w każdej chwili. Wyraziliście Państwo jednoznacznie następującą zgodę oddzielnie lub ewentualnie w trakcie procesu zamawiania:

   Logowanie do naszego Newsletter

  Państwa zgoda może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość. Jeśli nie chcecie Państwo dalej prenumerować Newsletter, wówczas możecie Państwo się wylogować w następujący sposób: DE@Love-Me-Green.com.

  § 7 Informacja

  Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych, jak i ewentualne prawo do sprostowań, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie pytań, możecie kontaktować się Państwo z nami pod następującym adresem email: PL@Love-Me-Green.com

   

   

  Pouczenie o odstąpieniu

  Pouczenie o odstąpieniu

  Prawo do odstąpienia

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

  Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona
  przez Państwo osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięła w posiadanie towary.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musicie Państwo poinformować nas (EVOLVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

  Młynarska       23/55,

  05500 Piaseczno

  PL@Love-Me-Green.com,

  Telefon: +48 22 400 50 26)

  o podjętej przez Państwa decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list, telefaks lub email). Możecie Państwo w tym celu użyć załączony przykładowy formularz odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, jeśli odeślecie Państwo do nas informację o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia

  Jeśli odstąpicie Państwo od umowy, jesteśmy zobowiązani do zapłacenia Państwu wszystkich rachunków, które od Państwa otrzymaliśmy, włącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że wybraliście Państwo inny sposób dostawy
  niż zalecana przez nas korzystna dostawa standardowa) niezwłocznie w ciągu czternastu dni licząc od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o odstąpieniu przez Państwo od niniejszej umowy. W celu wykonania tej spłaty zastosujemy te same środki płatnicze, które zostały zastosowane  podczas pierwotnej transakcji, o ile nie został ustalony z Państwem inny sposób spłaty; w żadnym wypadku z tytułu tej spłaty nie zostaną Państwu naliczone opłaty. Możemy odmówić dokonania spłaty, do momentu zwrócenia przez Państwa towarów lub do momentu przedłożenia przez Państwa potwierdzenia, że odesłaliście Państwo towary, zależnie od tego, które działanie będzie działaniem wcześniejszym. Są Państwo zobowiązani do natychmiastowego odesłania towarów lub ich przekazania do centrum logistyki EVOLVE adres: DPD Polska sp. z o.o. Magazyn EVOLVE Mineralna 15, 02-274, Warszawa,  , w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni licząc od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli odeślecie Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni.

  Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do oceny charakteru i sposobu działania towarów.

   

   

  Przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia

  Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie dla umów – na dostarczenie opakowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu,
  gdy ich opieczętowanie zostało usunięte po dokonaniu dostawy.

  Wzór – Formularz odstąpienia od umowy

  (Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać go do nas.)

   

  Na adres

  EVOVLE sp. z o.o. sp.k.

  Młynarska 23/55

  PL-05500 Piaseczno

  E-Mail:PL@Love-Me-Green.com

   

  Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej ze mną/z nami (*) umowy o zakupie następujących towarów (*) / wykonaniu następujących usług (*)

  _______________________________________________

  _______________________________________________

   

  Zamówiono dnia ___________________ (*)/otrzymano dnia _______________________(*)

   

  Nazwisko Użytkownika/Użytkowników ______________________________________

  Podpis Użytkownika/Użytkowników

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________                  _____________________________________________________

  Data                            Podpis Użytkownika/Użytkowników

  (tylko w przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej)

   

   

   

  ÖKOPORTAL - Das Webverzeichnis der Ökobranche

  Newsletter
 • Reload captcha